PROMES NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MŁAWIE

PROMES NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MŁAWIE

W dniu 16 sierpnia 2020 r. w Sarnowej Górze gm. Sońsk powiat ciechanowski odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy Bitwy pod Sarnową Górą w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Po zakończeniu uroczystości Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – st. bryg. mgr Jarosław Nowosielski oraz Pan Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk przekazali średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Sarnowej Górze, po czym nastąpiło wręczenie sprzętu jednostkom OSP oraz promes na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie i Mławie.

Pan Komendant w imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika oraz własnym przekazał Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie – st. bryg. Zbigniewowi Kąpińskiemu promesę na zakup skokochronu, pralnicy do konserwacji ubrań specjalnych oraz namiotu pneumatycznego ze środków Budżetu Państwa, przy wsparciu finansowym samorządów lokalnych, tj. Powiatu Mławskiego, Miasta Mława, Gminy Wiśniewo oraz Gminy Szydłowo.

Źródło i foto: PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: