Propozycje Mławskiej Hali Sportowej na wakacje

Propozycje Mławskiej Hali Sportowej na wakacje

MHS w Mławie przygotował specjalną ofertę na wakacje dla dzieci i młodzieży.

Aktywny wypoczynek jest zawsze bardzo dobrą alternatywą, dlatego zachęcamy dzieci i młodzież do korzystania z różnych form ruchu.

Poniżej przedstawiamy ofertę wakacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Możliwość bezpłatnego korzystania z Mławskiej Hali Sportowej (dowolna dyscyplina sportu) po okazaniu legitymacji szkolnej w okresie wakacji 1 lipca – 31 sierpnia (po wcześniejszej rezerwacji terminu wejścia tel. 236520027; e-mail: mhs@mhsmlawa.pl).

Żródło: mhsmlawa.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: