PROŚBA O POMOC W USTALENIU TOŻSAMOŚCI MĘŻCZYZNY NA ZDJĘCIACH!

PROŚBA O POMOC W USTALENIU TOŻSAMOŚCI MĘŻCZYZNY NA ZDJĘCIACH!

Mężczyzna poszukiwany jest przez przasnyskich policjantów w związku z zaistniałym w dniu 23 września 2020 roku, włamaniem do skarbonki kościelnej znajdującej się wewnątrz kościoła pw. Św. Wojciecha w Przasnyszu, z skąd sprawca dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie ponad 500 złotych.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny o kontakt z przasnyską komendą pod numerem telefonu  47 7048200. Informację w tej sprawie można przekazać również anonimowo.

Źródło i foto: KPP Przasnysz

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: