Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PROŚBA STAROSTY MŁAWSKIEGO

W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 w kraju jak i w powiecie mławskim zwracam się z prośbą do Państwa o ograniczenie kontaktów międzyludzkich oraz odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych w celu zmniejszenia dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa.

Ograniczmy wychodzenie z domu do niezbędnego minimum, tj. praca, sklep, czy zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Pamiętajmy, że problem pandemii dotyczy nie tylko osób starszych, ale każdego z nas.

Nasze racjonalne zachowanie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie będzie wyrazem wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia, w tym ratowników medycznych oraz wszystkich Służb, Inspekcji i Instytucji zajmujących się zwalczaniem COVID-19.

                                                                                                             Starosta Mławski

                                                                                                                 Jerzy Rakowski

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: