Protest mieszkańców ulicy Turystycznej

Protest mieszkańców ulicy Turystycznej

W dniu dzisiejszym tj. 11 maja na ulicę Turystyczną wjechał ciężki sprzęt do robót drogowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że rozkopy są zlecone w celu podłączenia do prądu nowo wybudowanego szeregowca jednego z mławskich deweloperów.  Jak informuje kierownik zleconych prac ziemnych – wszystkie pozwolenia są podpisane a pracę zleca Energa.

Prawdopodobnie jest wiele innych możliwości, mniej inwazyjnych aby ten budynek do prądu podłączyć. Mieszkańcy  na rozkopanie  ulicy się  nie zgadzają. Jak mówi jedna z mieszkanek – jest  to ulica z kostki brukowej niedawno położona przez miasto. Okolica ta jest cicha i spokojna. Mieszkańcy nie godzą się na to, zwłaszcza w okresie letnim gdzie będą pracowały i hałasowały koparki a do tego wszyscy będą mieli utrudniony wjazd i wyjazd na swoją posesję. Nie mówiąc już o zniszczeniu drogi. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym dopiero dzisiaj.

W tej chwil prace zostały wstrzymane przez protestujących. Pracownicy firmy czekają na ewentualną decyzje co robić dalej.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: