Protest mieszkańców

Protest mieszkańców

Protest mieszkańców

We wsiach Pietrzyk i Tadajówka w powiecie żuromińskim wśród mieszkańców zawrzało. Do istniejących tu już 12 dużych zespołów kurników i chlewni, mają przybyć kolejne budynki inwentarskie o łącznej obsadzie prawie 190 tysięcy brojlerów. I nikt nie gwarantuje, że to koniec wysypu kurników w tym miejscu.

– Już jest taki smród, że nie idzie wytrzymać, nie da się mieszkać, a jeszcze mają być następne – narzekają mieszkańcy obu wsi. – Mamy tyle obiektów wokół, że już dosyć. Nie damy zgody na te kolejne kurniki, i tyle.

– Człowiek postawił sobie dom, gospodarstwo prowadzi, a teraz przychodzi taki biznesmen i każe żyć w smrodzie – mówią mieszkańcy Tadajówki. – 12 wentylatorów z czterech budynków jest skierowanych w naszą stronę. Jak je uruchomią po godzinie 18, kiedy wiadomo, że z sanepidu już nikt nie przyjedzie, to udusić się można. Niech sobie koło domu takie kurniki postawią..

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowej inwestycji przez wójta gminy Lutocin jeszcze nie została wydana. Protest mieszkańców może spowodować, że wójt do protestu mieszkańców się przychyli i inwestor dostanie decyzję negatywną. Żeby jednak taki protest był skuteczny, protestujący musi być stroną zainteresowaną w sporze, czyli bezpośrednio graniczącym sąsiadem. Tymczasem z działką, na której mają powstać kolejne kurniki graniczy rów melioracyjny i szosa Żuromin-Rypin. Wiadomo, ani spółce Wody Polskie, ani dyrekcji dróg krajowych, żadne kurniki nie będą wadzić i protestów z tej strony spodziewać się nie należy. I może okazać się, że mieszkańcy wsi, w tej konkretne sprawie, nic do powiedzenia nie mają. Mogą się tylko przyglądać, słać protesty…

Wanda Cymerman

Fot.ilustracyjne pixaby

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: