PROTEST ROLNIKÓW TRWA! DZIŚ UTRUDNIENIA NA DRODZE W MŁAWIE

PROTEST ROLNIKÓW TRWA! DZIŚ UTRUDNIENIA NA DRODZE W MŁAWIE

Dzisiaj, 21 października, odbyły się kolejne w Polsce protesty rolników. Maszyny rolnicze wyruszyły z poszczególnych powiatów na Warszawę. Protestujący rolnicy zamierzają dojechać do stolicy, a następnie zawrócić. Protest rolników 21 października to kolejny wyraz niezadowolenia z tzw. piątki dla zwierząt. Projekt ustawy zakazuje hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego.  Protesty rolników miały miejsce również kilka tygodni temu. W dniu dzisiejszym rolnicy przejechali protestując przez Mławę.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: