Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRYWATNI WŁAŚCICIELE DZIAŁEK UNIEMOŻLIWJAJĄ KORZYSTANIA Z TERENU NAD ZALEWEM RUDA?

Jakiś czas temu nad zalewem Ruda przy prywatnych posesjach pojawiły się liczne tabliczki informujące o zakazie dalszego wstępu na teren zalewu. Z informacji wynika, że działki te zostały sprzedane przez gminę Iłowo-Osada  osobom prywatnym. Droga która przebiega wzdłuż zalewu w tym miejscu jest tak zwaną drogą wyjeżdżoną więc gmina poinformowała nasz portal że nie posiada do niej praw.

Jednak przepisy jasno określają dostęp do terenu wzdłuż zbiornika wody – jak nakazuje prawo wodne art. 478. Ust. 2 ,, Kto wbrew przepisowi art. 232 ust. 1 grodzi nieruchomości przyległe do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych lub do brzegu wód morskich lub morza terytorialnego, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, lub zakazuje lub uniemożliwia przechodzenie przez ten obszar – podlega karze grzywny.”  Nasuwa się więc kolejne pytanie, który teren jest obszarem publicznym, a który już prywatnym? Wysyłając zapytanie do władz gminy Iłowo-Osada poniżej zamieszczamy treść pisma wyjaśniająco szereg nurtujących pytań naszych czytelników.

–   ,, W odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 07.05.2022 r., dot. terenu przylegającego do Zalewu Ruda, uprzejmie informuję, że ww. teren nie stanowi własności Gminy Iłowo-Osada, lecz w części jest położony najej obszarze. Teren zalewu (zbiornik wodny i grunt wokół) stanowi własność Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma (mapa). W kwestii prywatnych działek przylegających do terenu ww. zalewu, w świetle obowiązującego prawa (RODO), Gmina Iłowo-Osada nie udziela informacji dot. danych właścicieli tych gruntów. Właściciele prywatnych działek (w tym prywatnych dróg) nie mają obowiązku udostępniania swojej posesji osobom postronnym”.

 

Z informacji wynika, że nadal nie wiemy czy jest to rozwiązany w sposób zgodny z prawem i spacerując nad zalewem nie zostaniemy przepędzeni z terenu prywatnego zalewu, który ma służyć mieszkańcom gmin i miasta Mława.

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: