Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRZEBUDOWA DROGI GŁUŻEK-RUMOKA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Droga powiatowa o długości 1803 m zlokalizowana jest na terenie gminy Lipowiec Kościelny. Zadanie to polegało na wykonaniu robót rozbiórkowych, przebudowie istniejącego przepustu pod drogą oraz wykonaniu zjazdów.

W planach było też poszerzenie i wzmocnienie  istniejącej nawierzchni. W miejscowości Rumoka położono 35 metrów chodnika i wykonano przejście dla pieszych. Właśnie teraz na poszerzeniach jezdni wykonano podbudowę z betonu asfaltowego i położono warstwę wiążącą nawierzchni. Położono nawierzchnię warstwy ścieralnej oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego i oznakowanie poziome i pionowe.

  • Zadbaliśmy też o przyrodę na obszarze tej inwestycji i na etapie projektowania skupiliśmy się też na takich elementach, które były związane walorami  przyrodniczymi tego odcinka.   Ponieważ droga od  Głużku aż do Rumoki leży w obszarze Natura 2000, a dodatkowo taki przejazd krętą drogą przez lasek to są Olszyny Rumockie, czyli rezerwat przyrodniczy, który wymaga jeszcze lepszej ochrony. Udało się nam np. ocalić aleję lipową przed wycinką, która znajduje się na odcinku od Olszyn Rumockich aż do Rumoki.  W tym miejscu przesunęliśmy całą drogę w prawo i dzięki temu ocalały te lipy. – informuje Andrzej Dusiński Inspektor Nadzoru.

Koszt inwestycji wraz z inspektorem nadzoru  i badaniami laboratoryjnymi to 1 970 896,37 zł.

Zadanie zostało odebrane we wtorek 21 września.

 

Źródło/Starostwo Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: