Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRZEBUDOWA DROGI W GRZEBSKU

Rozpoczęły się już prace dotyczące inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710 do km 6+860 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727 do km 3+563 w m. Grzebsk. W tej chwili przygotowywana jest droga pod nakładkę asfaltową.

A przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Grzebsk polegać będzie na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na drogach powiatowych nr 2309W na odcinku od km 6+710 do km 6+860 i nr 2310W na odcinku od km 2+727 do km 3+563 o łącznej długości 986 m. Ponadto zostanie wykonane poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2310W do szerokości 6,00 m. Poza tym przewidziane jest wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej (demontaż starej kostki oraz jej ponowne ułożenie oraz demontaż uszkodzonej kostki i wbudowanie nowej). W planie jest również odwodnienie w postaci 2 wpustów ulicznych i ich podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Firma Strabag wyłoniona w przetargu wykona inwestycję za kwotę 365 530, 87 zł.

 

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: