PRZEBUDOWA STADIONU JUŻ ROZPOCZĘTA

PRZEBUDOWA STADIONU JUŻ ROZPOCZĘTA

W 2021 roku, będziemy mogli się cieszyć zmodernizowanym stadionem miejskim. W poniedziałek rozpoczęły się prace przy przebudowie boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Inwestycja będzie obejmować modernizację bazy sportowej MOSiR-u i Szkoły Podstawowej nr 7.

Dotychczas rozebrane zostały istniejące ogrodzenie boiska i stare trybuny oraz zdjęty humus z boiska trawiastego. Pobrano także próbki gleby, która następnie zostanie ubogacona, aby spełniała niezbędne dla inwestycji warunki. Kolejne prace będą prowadzone sukcesywnie i obejmą: przebudowę boisk piłkarskich, budowę 6-torowej bieżni okrężnej o długości 400 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i skoczni do skoku o tyczce.

Szkoła Podstawowa nr 7 natomiast wzbogaci się o boiska piłkarskie i wielofunkcyjne, trzytorową bieżnię okrężną o długości 210 m, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do skoku w dal i siłownię plenerową. Prace na jej terenie rozpoczną się w przyszłym roku.

Planowany termin wykonania modernizacji obiektów sportowych to 30 sierpnia 2021 r. Zadanie realizuje za 11 396 537,82 zł wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Tamex Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy. Na realizację inwestycji Miastu Mława dotację w wysokości 4 772 300 zł przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Źródło/ UM Mława

fot.:  UM Mława/Piotr Bodziałko

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: