Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRZEBUDOWA TRZECH DRÓG

Od kilku dni trwają intensywne prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2020 roku”.  Całkowita wartość inwestycji to prawie 545 tyś zł.

Mieszkańcy gminy będą mieli do dyspozycji trzy nowe odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej. Przebudowane będą droga gminna transportu rolnego Nr G230938W na odcinku Chmielewo Wielkie Grzebsk o długości 0,994 km, droga gminna na działce nr ew. 339 w miejscowości Pepłowo o długości 0,180 km oraz droga gminna nr G230912W na terenie sołectwa Windyki o długości 0.746 km

Obecnie drogi posiadają nawierzchnię szutrową, po wykonaniu jej wzmocnienia położona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną pobocza, odwodnienie oraz oznakowanie.

Na zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr G230938W”, gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 125 000 zł.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30 listopada 2020 roku.  Całkowity koszt przebudowy trzech odcinków dróg: 544 967,41 zł.

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: