Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRZEBUDOWA ULIC W DZIERZGOWIE

W Dzierzgowie przebudowują ul. Księdza Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego i ul. T.Kościuszki. Łączna wartość inwestycji prawie 364 tyś zł.

Pierwsze zadanie to przebudowa istniejącej drogi gminnej stanowiącej ul. T. Kościuszki w Dzierzgowie dł. 0,063 km.. Wartość robót wynosi 59.363,97 zł. Inwestycja została  zrealizowana przy użyciu środków własnych w kwocie 6.333,05 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15.257,92 zł oraz  w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader objętego PROW 2014-2020 poziom dofinansowania 37.773,00 zł.

Druga inwestycja to również przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ul. Księdza Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego w Dzierzgowie dł. 0,450 km. Wartość robót wynosi 304.080,60 zł. Inwestycja została  zrealizowana przy użyciu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 89.071,68 zł oraz  Funduszu Dróg Samorządowych wartość dofinansowania 215.008,92 zł.

Łączna wartość robót tej inwestycji to 363 444,57 zł.

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: