Przebudowa ulicy o. Honoriusza Kowalczyka została zakończona

Przebudowa ulicy o. Honoriusza Kowalczyka została zakończona

Mławska ulica o. Honoriusza Kowalczyka zyskała nowe oblicze. Dzięki nowej nawierzchni jezdni i chodnikowi oraz oświetleniu mieszkańcy czują się bezpieczniej, a kierowcy i spacerowicze mogą się przemieszczać bardziej komfortowo – informuję Urząd Miasta Mława

W ulicy wybudowano przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogę z kostki betonowej o szerokości 6 m i długości ok. 132 m wraz z dwustronnym chodnikiem. Zostały też ustawione lampy świetlne, do których uprzednio została przygotowana infrastruktura. Dodatkowo zrewitalizowano chodnik prowadzący do kładki w stronę ulicy Kopernika.

Generalnym wykonawcą realizowanej przez Miasto Mława inwestycji było Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. Dzięki sprawnej pracy udało się wykonać zadanie przed planowanym terminem zakończenia prac.

ulica o. Honoriusza Kowalczyka

ulica o. Honoriusza Kowalczyka

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: