Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Przebywasz na kwarantannie? Twoje dziecko nie może uczęszczać do żłobka i przedszkola

Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków. Nowe zapisy dotyczą osób przebywających na kwarantannie. Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków.

Wcześniejsze zaspy mówiły, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, “jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych”.

Aktualna wersja mówi o tym, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy “w domu przebywa osoba na kwarantannie”.

Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: