Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRZEBUDOWA DROGI DĘBSK-KITKI-SZUMSK ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

W piątek 29 października została zakończona inwestycja pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”. Wartość inwestycji to ponad 200 tyś zł.

Zadanie to jest kontynuacją przebudowy drogi Dębsk- Kitki-Szumsk i obejmuje kolejny jej odcinek o długości 665 metrów i szerokości 6 m. W ramach prac wykonane zostały  korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie podłoża. Położono nawierzchnię z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom z terenu gminy Szydłowo, a w szczególności ze wsi Dębsk, Wola Dębska i Budy Garlińskie swobodniejszy dojazd do gruntów rolnych i swoich gospodarstw.

Koszt inwestycji to 217 300,99 tyś zł z czego 100 tyś pochodzi z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego a pozostała część pieniędzy to środki własne powiatu.

Źródło/ Starostwo Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: