Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRZEDSIĘBIORCO TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE!

Przedsiębiorcom, którym zostało przyznane dofinansowanie o udzielenie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, zwanemu dalej „przedsiębiorcą” w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19 (art. 15zzc) prosimy o złożenie oświadczenia o wywiązaniu się z warunków umowy (§ 2.)  podpisanej z urzędem pracy. Oświadczenia należy złożyć do końca kolejnego miesiąca (czyli w ciągu 30 dni po upływie okresu dofinansowania).

Druk oświadczenia znajduje się na stronie: https://mlawa.praca.gov.pl/

 

Źródło/mlawa.praca.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: