Przedstawiciele Mławy dziś w Belwederze

Przedstawiciele Mławy dziś w Belwederze

Dziś Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Mława Lech Prejs odbiorą z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy tablicę okolicznościową informującą o znaczeniu walk, które miały miejsce w Mławie i w okolicy w 1920 roku.

Wydarzenie jest organizowane z okazji tegorocznych obchodów Stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda upamiętni to wydarzenie, przekazując okolicznościowe tablice na ręce 68 przedstawicieli samorządów, na których terenie toczono przed stu laty walki i gdzie znajdują się miejsca związane ze zwycięską bitwą.

Tablica, którą otrzymają burmistrz Sławomir Kowalewski i przewodniczący Lech Prejs, będzie informować o znaczeniu walk, które miały miejsce w Mławie i w okolicy dla naszej niepodległości.

Transmisję z tego wydarzenia można będzie oglądać od godziny 14:00 na profilach facebookowych miasta – M Miasto Mława i prezydenta – Kancelaria Prezydenta RP.

źródło;UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: