Przedszkola i żłobki nadal zamknięte

Przedszkola i żłobki nadal zamknięte

Od 4 maja ruszył  II etap znoszenia ograniczeń. W związku z tym od 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola. Jak już pisaliśmy wcześniej, warunkiem jest spełnienie wszystkich wytycznych narzuconych przez GIS. Jednak ostateczna decyzja należy do jednostek samorządu terytorialnego ( włodarza miasta). Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ewentualnie ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Burmistrz Mławy postanowił wstrzymać się od otwarcia oddziałów przedszkolnych oraz żłobka.

Jak podkreśla UM na tą decyzję złożyło się wiele czynników. Jednym z nich były głosy samych rodziców, którzy nie chętnie chcieli posłać swoje pociechy, zarówno do oddziałów przedszkolnych jak i żłobka. Dyrektorzy placówek również byli przeciwni powrotowi 6 maja twierdząc, że nie są w stanie zapewnić wystarczających środków ochrony – zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na stronie UM możemy przeczytać, że władze Mławy już od kwietnia analizowali potrzeby i możliwości otwarcia placówek przedszkolnych. 30 kwietnia burmistrz Sławomir Kowalewski zwrócił się do dyrektorów z prośbą o przeprowadzenie rozpoznania, jak wielu rodziców byłoby zainteresowanych powrotem dzieci do przedszkoli. Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, przeważająca część rodziców jest temu przeciwna (do Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 1 na przykład, zgodnie z deklaracjami rodziców, od 6 maja uczęszczałoby zaledwie troje dzieci). Również sami dyrektorzy są przekonani, że nie będą w stanie zapewnić zarówno dzieciom, jak też pracownikom placówek, warunków bezpieczeństwa wymienionych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kwestie, na które przede wszystkim zwracają uwagę dyrektorzy, to brak możliwości zaopatrzenia do 6 maja dzieci i pracowników placówek w środki ochrony osobistej (np. maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, płyny do dezynfekcji, termometry), zapewnienia pomieszczenia do izolacji w razie podejrzenia pojawienia się koronawirusa na terenie placówki oraz regularnej dezynfekcji infrastruktury placówek (pomieszczenia wewnątrz budynku, place zabaw). Trudno byłoby też uniknąć rotacji nauczycieli prowadzących zajęcia. Dyrektorzy analizują problem także w dalszej perspektywie czasowej i obawiają się, że w przypadku otwarcia teraz placówek, liczba uczęszczających do nich dzieci będzie stopniowo rosła i pojawi się problem z zapewnieniem im wystarczającej, bezpiecznej powierzchni, zgodnej z wymogami przeciwepidemicznymi.

 

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: