Przedszkolaki odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną

Przedszkolaki odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną

Grupa przedszkolaków „Niezapominajki” odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie – oddział dla dzieci.

Przedszkolaki dowiedziały się co to za miejsce, jak nazywa się osoba, która tu pracuje, jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy korzystać z księgozbioru. Poznały również zasady zachowania się w bibliotece. Z wielkim zainteresowaniem słuchały wszystkich informacji oraz z chęcią oglądały kolorowe i bogato ilustrowane książeczki. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki. Chętnie wzięły udział we wspólnej zgadywance na temat jesieni.

Spotkanie odbywało się w miłej, pełnej uśmiechów i wrażeń atmosferze.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: