PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZIŁY SZKOŁĘ MUZYCZNĄ

PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZIŁY SZKOŁĘ MUZYCZNĄ

Międzynarodowy Dzień Muzyki był wspaniałą okazją dla najmłodszych do obejrzenia Państwowej Szkoły Muzycznej w naszym mieście. Pan dyrektor Wilhelm Taraszkiewicz z Panem Michałem Gogolewskim pokazali maluchom salę koncertową i sekcję perkusyjną. Pozwolili dzieciom spróbować gry na różnych instrumentach.

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie grający na instrumentach muzycznych, talerz perkusyjny i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku

 

źródło i foto/ Przedszkole nr 4 w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: