PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 POWSTANIE PARKING

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 POWSTANIE PARKING

Dostrzegając problemy związane z brakiem miejsc postojowych dla samochodów nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Mławie, burmistrz Sławomir Kowalewski zaproponował dyrektorowi placówki – Stanisławowi Matyjasikowi, dzierżawę działki należącej do miasta, leżącej u zbiegu ulic Warszawskiej i Browarnej.

Miejsce to, położone naprzeciwko „Ekonomika”, może rozwiązać trudności, z którymi obecnie boryka się społeczność szkolna ZS nr 4. Teren o powierzchni 13 arów ma w przyszłości na swój koszt zagospodarować dzierżawca. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława już przygotowuje dokumenty związane z dzierżawą. Z nowego parkingu będzie można korzystać prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: