Przyłbice dla mławskiego i działdowskiego szpitala zrobione przez uczniów

Przyłbice dla mławskiego i działdowskiego szpitala zrobione przez uczniów

To się nazywa społeczna akcja z rozmachem! Ta wyjątkowa produkcja to zasługa jednego z uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie, który sam wpadł na pomysł robienia przyłbic w szkolnej pracowni. Chłopak pozostaje anonimowy, ale nie szkoła w której się kształci. Jak mówi Marian Brand, wicestarosta działdowski – przyłbice trafiły również do mławskiego szpitala.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: