Przyleciał pierwszy samolot z pracownikami z Ukrainy

Przyleciał pierwszy samolot z pracownikami z Ukrainy

Do Mława chętnie przybywają ludzie z Ukrainy. Znajdują oni pracy w zakładach branży elektronicznej. W związku z epidemią koronawirusa, wiele zakładów była zmuszona do zamknięcia lub redukcji etatów. Obcokrajowcy pracujący w Polsce z uwagi na sytuację byli zmuszeni do wyjazdu. Na dzień dzisiejszy gospodarka została w znacznym stopniu odmrożona, a pracownicy zaczynają do nas wracać. Na lotnisku w Warszawie wylądował pierwszy z czterech zaplanowanych czarterów z pracownikami z Ukrainy. – podał w niedzielę Business Insider.
Na jego pokładzie znalazło się 178 obywateli Ukrainy. Według dyrektora generalnego Gremi Personal 40 proc. z nich po raz pierwszy podejmie pracę w Polsce. Business Insider nazywa przybyłych Ukraińców „pracownikami sezonowymi” informując jednocześnie, że podejmą oni pracę w przemyśle i logistyce. Wcześniej Evgenij Kirichenko z Gremi Personal mówił, że firma jest zainteresowana ściąganiem nie tylko pracowników sezonowych, a zgodnie z wymogami władz ukraińskich osobom przybyłym samolotami czarterowymi zapewniono długoterminowe umowy o pracę.Według danych Centrum Analitycznego Gremi Personal 67 proc. Ukraińców, którzy opuścili Polskę z powodu kwarantanny, chce wrócić. Liczba ta cały czas rośnie. Dlatego Gremi Personal rozważa możliwość zorganizowania serii lotów czarterowych dla swoich pracowników, a także Ukraińców, którzy chcą dostać się do pracy w Polsce i posiadają wizy pracownicze.
Dla pracowników prawdopodobnie przygotowane są miejsca w Polsce, gdzie mogą spędzić dwutygodniową kwarantannę.
W drodze powrotnej z inicjatywy ukraińskiego MSZ samolot zabrał na pokład obywateli Ukrainy, których w ten sposób ewakuowano do ojczyzny z naszego kraju.
Gremi Personal poinformowała, że wznawia ściąganie ukraińskich pracowników do Polski poprzez otwarte przejścia graniczne.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: