Przez koronawirusa PSZOK w Uniszkach-Cegielni nieczynny do odwołania

Przez koronawirusa PSZOK w Uniszkach-Cegielni nieczynny do odwołania

W związku z pojawieniem się nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu mławskiego oraz komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z 12 sierpnia 2020 r. przedstawiającym sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu, spółka Novago informuje o zamknięciu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Uniszki-Cegielnia 32A od 13 sierpnia 2020 r. do odwołania.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: