RAJD ROWEROWY, KONKURSY Z NAGRODAMI I PIKNIK WE WIECZFNI KOŚCIELNEJ

RAJD ROWEROWY, KONKURSY Z NAGRODAMI I PIKNIK WE WIECZFNI KOŚCIELNEJ

Rajd rowerowy na trasie Wieczfnia Kościelna – Załęże – Turowo – Bonisław – Kulany – Wieczfnia Kościelna (10 km asfalt + 5 żwir).

Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna.  Rajd odbędzie się 22 sierpnia w sobotę. Jego celem będzie:

  • odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej w gminie Wieczfnia Kościelna: BONISŁAW
  • popularyzacja turystyki rowerowej
  • propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

Przewidzianych jest sporo atrakcji między innymi konkursy z nagrodami i piknik integracyjny.

Regulamin na stronie http://wieczfniakoscielna.pl

Foto i źródło: Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: