RAJD ROWEROWY NA TERENIE GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

RAJD ROWEROWY NA TERENIE GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

22 sierpnia 2020 r. mieszkańcy gminy Wieczfnia Kościelna aktywnie spędzili czas biorąc udział w rajdzie rowerowym.

Miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z parkingu przy remizie OSP w Wieczfni Kościelnej. Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników oraz mieszkańców. Przejazd trasą nadzorowany był przez straż gminną oraz policję. Trasa rozpoczęła się w Wieczfni Kościelnej, skąd cała grupa wyruszyła do miejscowości Załęże. Natępnie przejechano do Turowa. Dalsza droga wiodła przez okoliczne lasy. Na trasie nie zabrakło wspólnych miejsc postojowych na zaczerpnięcie oddechu i łyk wody. Dłuższy postój miał miejsce przy pomniku upamiętniającym pierwsze ofiary napadu niemieckiego na Polskę w 1939 roku. Pomnik ten znajduje się na terenie sołectwa Bonisław. Został postawiony, aby upamiętnić bohaterską śmierć Feliksa Ignacego Grabowskiego z Bodzanowa i Wojciecha Wiśniowskiego z Gorliczyna w obronie granic Rzeczypospolitej. Po wysłuchaniu krótkiej historii o życiu tych dwóch żołnierzy i zapaleniu zniczy grupa udała się w dalszą trasę. W miejscowości Kulany odbyło się wspólne biesiadowanie. Uczestnicy częstowali się grillowaną kiełbaską serwowaną przez sołtysa Kulan. Pomimo, że długość trasy liczyła ponad 15 km nie zabrakło najmłodszych uczestników rajdu. Wszyscy miło spędzili czas i zadeklarowali swoje uczestnictwo w przyszłych wydarzeniach tego typu.

 

Źródło i foto: wieczfniakościelna.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: