RB TEAM SOCCER MISTZREM HM TRANS CUP 2020. JOKER MŁAWA NA PIĄTYM MIEJSCU

RB TEAM SOCCER MISTZREM HM TRANS CUP 2020. JOKER MŁAWA NA PIĄTYM MIEJSCU

RB Team Soccer Ciechanów mistrzem letniej edycji HM Trans Cup 2020. Joker Mława ostatecznie zajął 5 miejsce.

Finałowy turniej odbył się w niedzielę 09.08.2020 roku na boisku ‘Orlik’ znajdującym się na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

Marzanna Stasiak, patron honorowy piłkarskiej imprezy z cyklu HM Trans Cup 2020 oraz członek Zarządu Powiatu Płońskiego Robert Adamski wręczyli puchar i nagrodę główną kapitanowi zwycięskiej drużyny RB Team Soccer. Na drugim miejscu N.A.S.A. składająca się głównie z zawodników Płońskiej Akademii Futbolu. Joker Mława zajął ostatecznie 5 miejsce.

Oto końcowa klasyfikacja:

I miejsce RB Team Soccer Ciechanów

II miejsce N.A.S.A

III miejsce Pal-Rob Płońsk

IV miejsce Pegaz Drobin

V miejsce Joker Mława

VI miejsce Zryw Niewikla

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: