Likwidacja dyspozytorni karetek

Likwidacja dyspozytorni karetek

Od 1 stycznia zmieni się liczba dyspozytorni karetek pogotowia na Mazowszu. Z obecnych pięciu zostaną zredukowane do trzech. Zlikwidowane zostana placówki w Płocku i Ostrołeęce a to oznacza, ze o wyjazdach zespołów medycznych będą decydować dyspozytorzy z Warszawy, Radomia i Siedlec. 

Zmiany zostały wprowadzone przez wojewodę mazowieckiego. Jak wyjaśnia Konstanty Radziwiłł, wszystkie dyspozytornie działają w ramach jednego dla całej Polski systemu informatycznego i pacjenci nie odczują planowanej reorganizacji.

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia. Obecnie powiaty mławski, ciechanowski, sierpecki i żuromiński są obsługiwane przez płocką placówkę, a przasnyski przez ostrołęcką.

źródło:Radio7

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: