REKOMPENSATA ZA PRĄD

REKOMPENSATA ZA PRĄD

  • Rząd już nie raz obiecywał rekompensatę za prąd. Ministerstwo aktywów państwowych przygotowało projekt ustawy przyznającej rekompensaty za podwyżkę prądu. Dysponentem projektu jest jednak Ministerstwo Klimatu. Na ten moment nie wiadomo kiedy pieniądze zostaną wypłacone. Rekompensata miałaby przysługiwać odbiorcom końcowym energii elektrycznej w gospodarstwach domowych za podwyżki cen prądu w 2020 r. Odbiorcy prądu muszą składać deklaracje, że nie przekroczyli w 2019 r. tzw. II progu podatkowego, czyli 85 528 zł. Za wyliczenie rekompensat za prąd odpowiedzialni będą dystrybutorzy i sprzedawcy energii. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Źródło: biznesinfo

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: