Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

REKORDOWY BUDŻET NA SPORT WSZYSTKICH DZIECI W 2022 ROKU. RUSZYŁ NABÓR

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu Sport Wszystkich Dzieci. Budżet na tegoroczną edycję programu jest rekordowy i wynosi blisko 67 mln zł. To więcej o ponad 8 mln zł w stosunku do ubiegłego roku.

W latach 2015-2021 na realizację zadań w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę w wysokości blisko 362 mln zł. Program Sport Wszystkich Dzieci jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota do rozdysponowania w naborze to 66,9 mln zł, a nabór dotyczy trzech zadań:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 mln zł (uwaga – nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu  i jest prowadzony w formie papierowej).

  • Termin składania wniosków: do 31.01.2022 r.
  • Termin rozpatrzenia wniosków: do 21.02.2022 r.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15,9 mln zł (nabór prowadzony elektronicznie).

  • Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.
  • Termin rozpatrzenia wniosków: do 20.04.2022 r.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe –  30 mln zł (nabór prowadzony w formie papierowej).

  • Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.
  • Termin rozpatrzenia wniosków: do 31.03.2022 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Głównymi celami programu są:

  • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim, w tym do państwowych instytutów badawczych.

Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich.

Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

 

 

 

 

 

Źródło: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: