Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

REMONT DROGI ZAKOŃCZONY

Miasto zakończyło remont nawierzchni asfaltowej ulicy Dzierzgowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzęgnowską do pasa drogowego Drogi Krajowej nr 7. Na długości około 400 m bieżących została ułożona nowa powierzchnia bitumiczna. Nawierzchnia drogi
wymagała odtworzenia po przeprowadzonych budowach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace przy układaniu nakładki trwały około 2 tygodni, ponieważ poprzedziła je budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej do jednej z posesji. Położenia nowego asfaltu kosztowało miasto około 200 000 zł.
Wcześniej na tym samym odcinku został zbudowany chodnik po stronie prawej, a planowana jest również budowa traktu pieszego po stronie lewej. Planujemy także kolejne zadania w sąsiedztwie ulicy Dzierzgowskiej. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie budowy chodnika w ul. Reja, a także wykonania nawierzchni ulicy Dalekiej w ramach programu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: