REMONT I BUDOWA PODROŻEJĄ NAWET O 100%

REMONT I BUDOWA PODROŻEJĄ NAWET O 100%

Od przyszłego roku będą obowiązywać zaostrzone normy przenikalności cieplnej okien i drzwi. Za okna i drzwi zapłacimy znacznie więcej. Spowodowane jest to,  zaktualizowanym zestawem wymagań (warunków technicznych) dla nowych budynków. Zmiana zacznie obowiązywać od stycznia 2021. Ostatnio był on nowelizowany w 2017 roku, z reguły normy są zaostrzane co 5 lat.

Obecnie okna muszą mieć tak zwany współczynnik U nie wyższy niż 1,3. Norma dla ścian to 0,25. Przez okna może więc uciekać pięć razy więcej ciepła niż przez ściany. Zgodnie z obowiązującymi nas od 2021 roku przepisami okna fasadowe będą musiały wykazywać współczynnik U na poziomie 0,9, natomiast okna dachowe 1,1. Jeśli chodzi o drzwi wejściowe, ten współczynnik zmieni się z obecnego 1,5 na 1,3.

Zaktualizowany zestaw wymagań dla budynków dotyczy to tylko nowych inwestycji i budynków, które będą modernizowane. Producenci, którzy będą zmuszeni do podwyższenia standardu swoich produktów, podniosą ich ceny. Firmy, które nie będą spełniały tych norm prawdopodobnie znikną z rynku.

Okna można wymienić, uzyskując dopłatę z programu “Czyste powietrze” oraz ulgę termomodernizacyjną.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: