REMONT ULICY CZECHOWSKIEJ I ANDERSA ZAKOŃCZONY

REMONT ULICY CZECHOWSKIEJ I ANDERSA ZAKOŃCZONY

Zakończyły się prace przy remoncie ul. Marii Czechowskiej oraz budowa chodnika na odcinku ul. gen. Władysława Andersa. Spacerowicze i kierowcy cieszą się już z nowych chodników i jezdni.

W ul. Marii Czechowskiej zostały przebudowane nawierzchnie jezdni i chodników (zdj. obok). Postawiono tam także cztery punkty oświetlenia ulicznego. Z kolei na odcinku ul. gen. Władysława Andersa, po jej prawej stronie (jeśli spojrzymy od Płockiej w stronę Platynowej), powstał nowy chodnik (zdj. poniżej).

Prace na zlecenie Burmistrza Miasta Mława wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.

 

ul. Marii Czechowskiej.JPG 3

Źródło/UM/ fot.: MPDM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: