REPREZENTANCI MŁAWIANKI MŁAWA NA KONSULTACJACH MZPN!

REPREZENTANCI MŁAWIANKI MŁAWA NA KONSULTACJACH MZPN!

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej uprzejmie informuje, że w piątek 30 października w Ciechanowie o godzinie 9.00 odbędzie konsultacja selekcyjna dla młodych piłkarzy z rocznika 2009. Wśród powołanych znaleźli się zawodnicy Mławianki Mława:
– Filip Cieśliński
– Maciej Grzybicki
– Gabriel Pepłowski
– Nikodem Rogowski
– Maciej Wiśniewski
– Olaf Wiśniewski
Gratulacje i powodzenia!
Źródło: Facebook Mławianka Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: