Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

RETRANSMISJA OBRAD XXIX SESJI RADY MIASTA MŁAWA Z DNIA 29.07.2021 [video]

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór Sekretarza Obrad. 4. Uwagi do porządku Obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Radną Rady Miasta Mława. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława. 7. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami. 8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 9. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta.

 

https://youtu.be/G7MrMxMYJLc

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: