REWITALIZACJA MŁAWSKICH ULIC

REWITALIZACJA MŁAWSKICH ULIC

W naszym mieście pod koniec roku 2019r. powstały skwery u zbiegów ulic Długiej i Płockiej oraz Ciechanowskiej i dr. Anny Dobrskiej. Tak obecnie wygląda teren wzdłuż ul. Szpitalnej, przy wjeździe na Osiedle Młodych. Jeszcze w zeszłym roku wyglądał znacznie mniej reprezentatywnie (zdjęcie poniżej).

Korzystne zmiany wizualne ulic i skwerki, gdzie można odpocząć i zrelaksować się zostały wykonane na zlecenie urzędu miasta przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.

 

os.Młodych dawniej

 

os. Młodych teraz

 

Źródło/UM Mława

foto/ UM Mława

Opracowanie/własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: