Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

REWITALIZACJĘ ZALEWU RUDA WYKONA FIRMA Z GRUDZIĄDZA


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Za 14,5 mln zł zostanie zrewitalizowany zalew Ruda. Wody Polskie rozstrzygnęły przetarg na wykonanie inwestycji. Zbiornik będzie odmulony, zapora odnowiona, powstanie też przepławka czyli obiekt umożliwiający rybom i innym organizmom wodnym wędrówkę w górę i w dół rzeki przez przeszkody takie, jak stopnie wodne czy zapory.

W przetargu, w którym wzięło udział dziewięć firm, wybrano firmę z Grudziądza. Największe prace obejmą przebudowę zapory, która zostanie uszczelniona, a skarpa umocniona. Na zaporze wykonana będzie droga serwisowa i oświetlenie. – W ramach tej inwestycji powstanie jeden nowy element, tym nowym elementem będzie przepławka dla ryb i organizmów żywych. Tutaj jest taki ukłon w stronę wymogów środowiskowych i oczekiwań wędkarzy – mówi Janusz Prusiński, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Prace mają rozpocząć się wiosną, inwestycja potrwa dwa lata.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: