Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

REWITALIZACJĘ ZALEWU RUDA WYKONA FIRMA Z GRUDZIĄDZA

Za 14,5 mln zł zostanie zrewitalizowany zalew Ruda. Wody Polskie rozstrzygnęły przetarg na wykonanie inwestycji. Zbiornik będzie odmulony, zapora odnowiona, powstanie też przepławka czyli obiekt umożliwiający rybom i innym organizmom wodnym wędrówkę w górę i w dół rzeki przez przeszkody takie, jak stopnie wodne czy zapory.

W przetargu, w którym wzięło udział dziewięć firm, wybrano firmę z Grudziądza. Największe prace obejmą przebudowę zapory, która zostanie uszczelniona, a skarpa umocniona. Na zaporze wykonana będzie droga serwisowa i oświetlenie. – W ramach tej inwestycji powstanie jeden nowy element, tym nowym elementem będzie przepławka dla ryb i organizmów żywych. Tutaj jest taki ukłon w stronę wymogów środowiskowych i oczekiwań wędkarzy – mówi Janusz Prusiński, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Prace mają rozpocząć się wiosną, inwestycja potrwa dwa lata.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: