ROBOTY NA STARYM RYNKU W MŁAWIE

ROBOTY NA STARYM RYNKU W MŁAWIE

We wtorek 20 października rozpoczęły się zapowiadane roboty ziemne na Starym Rynku w Mławie. W związku z nimi na wewnętrznej drodze dojazdowej do ratusza, wzdłuż muru kościelnego, można się spodziewać utrudnień w ruchu.

Utrudnienia mogą wystąpić do 3 listopada 2020 roku. Prosimy o ostrożność.

Źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: