Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

RODZICE BĘDĄ MIELI WYBÓR

Na bieżąco śledzimy napływające opinie i przede wszystkim wsłuchujemy się w głosy samych rodziców. Dlatego to sami rodzice zdecydują, czy z nowego świadczenia skorzystają przez rok w wysokości 1000 zł miesięcznie, czy wsparcie otrzymywać będą przez dwa lata – po 500 zł miesięcznie. – mówi o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi. Świadczenie będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od  ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia  w łącznej,  maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko.

Świadczenie będzie co do zasady wypłacane przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko.  Rodzice będą mogli wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez rok.

Wszyscy rodzice będą mieli taki wybór – zapowiada minister Marlena Maląg.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. Co ważne, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje, żeby prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego przysługiwało również  rodzicom, którzy – już w dniu wejścia w życie ustawy – mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia.

Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych.

 

 

Źródło i foto: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: