PRZEBUDOWA ULICY ANYSZKI W MŁAWIE ROZPOCZĘTA

PRZEBUDOWA ULICY ANYSZKI W MŁAWIE ROZPOCZĘTA

Na ulicy Anyszki będzie nowa nawierzchnia z ażurowych płyt betonowych (dodatkowo powstaną jednolite pasy ułatwiające jazdę samochodów). Po obu jej stronach zostaną wykonane chodniki z kostki brukowej.

Prace, dzięki którym na ulicy znacznie poprawią się bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu, mogły zostać rozpoczęte po podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich znajdujących się przy niej nieruchomości. Przebudowę traktu na zlecenie Burmistrza Miasta Mława wykonuje Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: