ROZMOWA DNIA – PAWEŁ CIEŚLIŃSKI, STAROSTA DZIAŁDOWSKI

ROZMOWA DNIA – PAWEŁ CIEŚLIŃSKI, STAROSTA DZIAŁDOWSKI

O tym jak powiat działdowski radzi sobie z trudną sytuacja spowodowaną panującym koronawirusem, oraz ile mają przypadków zachorowań na COVID-19 w rozmowie dnia, starosta działdowski – Paweł Cieśliński. Zapraszamy do oglądania i słuchania.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: