ROZPOCZĄŁ SIĘ DŁUGO WYCZEKIWANY REMONT STADIONU

ROZPOCZĄŁ SIĘ DŁUGO WYCZEKIWANY REMONT STADIONU

Rozpoczął się wyczekiwany od wielu lat remont stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Powstały w drugiej połowie XX wieku obiekt odbiegał już od współczesnych norm. Pierwsze działania, zmierzające do podniesienia standardu stadionu i poprawy warunków treningowych, podjęto już w latach ubiegłych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: