ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO TRADYCYJNIE 1 WRZEŚNIA W SZKOŁACH

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO TRADYCYJNIE 1 WRZEŚNIA W SZKOŁACH

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 wiele osób miało wątpliwości i obawy czy rok szkolny zacznie się normalnie w placówkach. Minister edukacji narodowej zapewnia – 1 września rok szkolny rozpocznie się w szkołach. Dzieci przyjdą do szkół, spotkają się ze sobą, poznają plan lekcji i w następnych dniach będą kształcić się w placówkach. – Resort opracował wytyczne dla szkół w związku z pandemią koronawirusa.

Dariusz Piontkowski zapewnia, że wytyczne zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Długo ustalano jak zorganizować lekcje, wydawać posiłki, co robić w sytuacji z problemami zdrowotnymi nauczyciela lub ucznia. To zbiór doświadczeń z zagranicy, ale także z kraju, na podstawie chociażby otworzenia przedszkoli.

W wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz uczniów nie ma obowiązku zasłaniania ust oraz nosa w czasie zajęć lekcyjnych. Oznacza to, że uczniowie nie będą musieli poruszać się po korytarzach szkoły oraz w salach lekcyjnych w maseczkach ochronnych. Możliwość taka pozostanie jednak dla chętnych.

Resort rekomenduje, aby dana szkoła posiadała co najmniej jeden termometr bezdotykowy, a w salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

Jednocześnie pracownicy administracji. obsługi sprzątającej oraz personel kuchenny winien ograniczyć kontakt z nauczycielami. Szkoły mają także wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej oraz zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.

Na danym terytorium może dojść do wielu zakażeń, wtedy dyrektor szkoły, wraz z pozytywną opinią powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł ograniczyć funkcjonowanie placówki. Część dzieci będzie mogła uczestniczyć w tradycyjnej formie, a część przejdzie na nauczanie zdalne.

Źródło: wp.pl

Foto: Vidhyarthi Darpan z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: