Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ROZPOCZĘCIE SEZONU SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

 Jesteśmy u progu kolejnego sezonu zachorowań na grypę. Szczepienia ochronne są antidotum zmniejszającym ryzyko ciężkiego zachorowania i powikłań – powiedział Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz., rozpoczynając briefing prasowy poświęcony szczepieniom przeciwko grypie. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z ekspertami Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór epidemiologiczny nie tylko w odniesieniu do COVID-19, ale  również  innych chorób zakaźnych, w tym grypy. Główny Inspektor Sanitarny przedstawił  dane dotyczące zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne.

Najnowsze rekomendacje dotyczące szczepień przedstawiła prof. Joanna Chorostowska-Wynimko – Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. W opinii ekspertów szczepienia przeciw COVID-19 mogą być podawane razem ze szczepionkami przeciw grypie. Szczepionka przeciw grypie może być podana zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID -19.

Dane naukowe podkreślające rolę szczepień przeciw grypie wśród dzieci omówiła Prof. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii. Prof. Jackowska podkreśliła, że wraz ze wzrostem wyszczepialności spada liczba konsultacji lekarskich i hospitalizacji najmłodszych.  Ponadto szczepienia dzieci zmniejszają liczbę interwencji medycznych wśród seniorów.

Eksperci jednoznacznie podkreślili, że szczepienia są zdecydowanie najskuteczniejszą ochroną przed grypą i jej powikłaniami.

 

 

 

 

 

Źródło: GIS

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: