Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ROZPOCZEŁA SIĘ REKRUTACJA NA SZKOLENIE OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia grupowe:

  1. Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT

O udział w szkoleniu mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.
Rekrutacja na szkolenia trwa od 28.10.2021- 15.11.2021r.
Osoby zainteresowane szkoleniami, prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta.
Informujemy jednocześnie, iż złożenie „Zgłoszenie na szkolenie”, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej osoby na szkolenie.
Ostateczna decyzja o rozpoczęciu konkretnego szkolenia zostanie podjęta po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Doradców Klienta w siedzibie urzędu lub pod numerem telefonu 23- 654 3918 wew: 333, 334, 335.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: