Rozpoczęła się budowa nakładki asfaltowej na ul. Piekiełko

Rozpoczęła się budowa nakładki asfaltowej na ul. Piekiełko

Rozpoczęły się prace przy budowie nakładki asfaltowej na ulicy Piekiełko. Niebawem wyeksploatowana w ciągu wielu lat droga zyska zupełnie nowe oblicze.

Zakres robót obejmuje wykonanie nakładki na ul. Piekiełko wraz z pętlą (na odcinku około 1 km). Przewidziana jest także regulacja skrzyżowania na tej ulicy w celu umożliwienia bezproblemowego skrętu autobusom Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Dodatkowo zostanie uporządkowany teren skweru w centrum osiedla.

Prace na zlecenie Burmistrza Miasta Mława wykonuje Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Planowany termin ich zakończenia to koniec września 2020 r.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: