Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU MŁAWSKIEGO I ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b i pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

  • 1. Na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.
  • 2. Na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
  • 3. Na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
  • 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 1-3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze powiatu mławskiego i żuromińskiego.
  • 5. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego.
  1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

  • autor: Wojewoda Mazowiecki, data: 2021-11-19

 

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: