Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ROZWÓD W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO?

Za sprawą posłów Lewicy do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rozwód za zgodą obu stron mógłby udzielać Urząd Stanu Cywilnego.

Zdaniem posłów Lewicy, takie rozwiązanie przyspieszyłoby postępowanie i odciążyło sądy. Skoro urząd stanu cywilnego może decydować o zawarciu małżeństwa, może również decydować o jego rozwiązaniu. Oczywiście pod warunkiem, że obie strony są co do tego zgodne.

Obecna sytuacja w sądach jest dramatyczna. Oczekiwanie na wyznaczenie rozprawy trwa do kilkunastu miesięcy. Taki rozwiązanie z pewnością odciążyłoby zapchane sądy. Przede wszystkim urzędnik pracujący w urzędzie nie wydaje się jednak właściwy do rozwiązania instytucji małżeństwa, któremu mimo wszystko polski ustawodawca nadaje szczególne znaczenie. Bardziej realnie i przychylnie jestem w stanie spojrzeć na pomysł udzielenia takich kompetencji notariuszowi, któremu randze zawodowej przepisy przyznają szczególne i z pewnością donioślejsze znaczenie niż urzędnikom.
 Takie rozwody dotyczyłyby zgodnych co do tego osób, które nie chcą orzekać o winie rozpadu małżeństwa i nie posiadają dzieci. Tego typu sprawy są przeprowadzane na jednej rozprawie. Jedynym więc przyspieszeniem byłby brak oczekiwania na termin. I oczywiście odciążenie sędziego i sekretariatu. W każdych innych okolicznościach sprawa rozwodowa i tak musiałaby trafić na salę sądową.
 Najważniejszym powodem jest obniżenie rangi małżeństwa, które w takich okolicznościach niewątpliwie miałoby miejsce. Jest to oczywiście niezgodne ze światopoglądem obecnej partii rządzącej. Rozwód w crzędzie ctanu cywilnego, nawet w bardzo ograniczonej liczbie przypadków, zdewaluowałoby wartość małżeństwa. Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z polskim orzecznictwem i światopoglądem, jest czymś znaczącym.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: