Rusza budowa drogi od ulicy Grzebskiego do ul.Smolarnia

Rusza budowa drogi od ulicy Grzebskiego do ul.Smolarnia

Rusza budowa drogi biegnącej od ulicy Grzebskiego do budynku nr 6 przy ul. Smolarnia. Szerokość jezdni wyniesie 6 m, natomiast chodnika biegnącego od strony garaży – 2 m. Wykonane zostaną przepust z rury karbowanej i barierki ochronne. Inwestycja obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Źródło i foto/ M Miasto Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: